projekty

Napadl vás záměr, na něž byste chtěli získat finanční podporu a nemáte dostatek zkušeností a času s vypsáním žádosti o dotaci a jejím administrováním?

Na základě vašich požadavků vám navrhneme vhodný dotační titul, vypracujeme a zadministrujeme Žádost o dotaci, vypracujeme zadávací dokumentaci k výběrovému řízení a monitorujeme celý projekt při jeho realizaci.

VIZE:

  • být respektovaným partnerem při tvorbě projektů
  • zlepšení dostupnosti dotačních titulů
  • zprostředkování realizace projektu
  • navazování spolupráce

JSME VAŠÍM SPOLEHLIVÝM PARTNEREM PŘI KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVĚ VAŠICH ZÁMĚRŮ“